Política de Privacidad

Confidencialidade e protección de datos

Os seus datos de carácter persoal son recollidos de acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación dos mesmos.

Poñemos no seu coñecemento que estes datos atópanse almacenados nun ficheiro "Asociados" propiedade de AGEM creado por e para a Asociación Galega de Empresas Musicais e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co Usuario, así como as labores de información, formación e comercialización do servizo e de actividades relacionadas cos mesmos. No momento da aceptación das presentes condicións xerais, A Asociación Galega de Empresas Musicais precisará do Usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.

Rexistro de ficheiros e formularios

A cumplimentación de formularios de rexistro é obrigatoria para acceder e gozar de todos os servizos. No entanto, para boletíns  informativos deberán  facilitar a súa dirección de e-mail e para o uso de determinados servizos baixo rexistro deberá inscribirse como usuario rexistrado da Asociación Galega de Empresas Musicais. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou participar en calquera das promocións nas que se soliciten datos carácter persoal.

Informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu rexistro como Usuario, serán incorporados a un ficheiro titularidade da Asociación Galega de Empresas Musicais , CIF: G-36 998 045 e domicilio en San Salvador 3 4B de Perlio Fene (A Coruña) CP:15.500 , tendo implantadas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 994/1999, de 11 de xullo.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados

O Usuario rexistrado ou o subscritor é único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos , exonerándose a Asociación Galega de Empresas Musicais de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprometéndose a mantelos debidamente actualizados.

O usuario rexistrado ou subscrito acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

A Asociación Galega de Empresas Musicais non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración  propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso de devandita información.

Se exonera a Asociación Galega de Empresas Musicais de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por a Asociación Galega de Empresas Musicais sempre que proceda de fontes alleas a Asociación Galega de Empresas Musicais.

Finalidades

As finalidades da recollida de datos son: o desenvolvemento de actividades e prestación de servizos nas áreas da informática, telecomunicacións, a información e a comunicación (en particular, as actividades relacionadas con Internet e calquera outras redes, incluíndo actividades de acceso, actividades de produción, distribución e/ou exhibición de contidos propios ou alleos, actividades de portal e actividades de comercio electrónico).

Cesión de datos a terceiros

A Asociación Galega de Empresas Musicais non realizará cesión de datos dos usuarios a terceiros salvo nos supostos que sexan obrigados por Lei.

No entanto, no caso de ser cedidos produciríase unha información previa a recollida e o consentimento expreso do afectado.

De acordo coa Lei anterior, está autorizado para exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e potabilidade de maneira gratuíta mediante correo electrónico a: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla co asunto:”Dereitos”, ou ben no enderezo: “”.Rúa San Salvador 3 4B de Perlio Fene (A Coruña) CP:15.500"

Para exercer devanditos dereitos e necesario que vostede acredite a súa  personalidade fronte a Asociación Galega de Empresas Musicais mediante o envío de fotocopia de Documento Nacional de Identidade ou calquera outro medio válido en Dereito.

No entanto, a modificación ou rectificación dos datos de rexistro, para aqueles usuarios que teñan acceso a plataforma de servizos, poderase realizar nos propios servizos vía Web identificándose, previamente, co seu usuario e contrasinal.

Medidas de seguridade

A Asociación Galega de Empresas Musicais adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos e recollidos no RD 994/1999 de Medida das de Seguridade, no entanto, dispomos doutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a Asociación Galega de Empresas Musicais.

Asociación Galega de Empresas Musicais non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a Asociación Galega de Empresas Musicais; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control da Asociación Galega de Empresas Musicais.

Iso no entanto, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

Aceptación e Consentimento

O Usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte de Asociación Galega de Empresas Musicais, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección  de Datos Persoais.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con políticas específicas en materia de protección de Datos Persoais.

 Próximos eventos
No hay eventos próximos.
Ver calendario completo
Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024
Lu Ma Mi Ju Vi Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Newsletter