Aviso Newsletter

Informámoslle de que os seus datos persoais formarán parte dun ficheiro titularidade de Asociación Galega de Empresas Musicais., e que serán tratados coa finalidade de remitirlle a newsletter solicitada, así como para remitirlle información comercial por medios electrónicos de terceiras empresas cuxas actividades se relacionen co sector de formación e musical

Se Vde. non consente que os seus datos persoais sexan tratados con fins de promoción, distintos ao envío da newsletter, marque a presente casilla

Vd. poderá en calquera momento revogar o consentimento prestado para o envío de a newsletter, remitindo un correo ao seguinte enderezo: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Así mesmo,  está autorizado para exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación, limitación,oposición e portabilidade de maneira gratuíta, mediante carta dirixida á Asociación Galega de Empresas Musicáis sita , Rúa San Salvador 3 4ªb 15500 Perlío Fene ( A Coruña)  ou ben remitindo un correo electrónico ao enderezo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla