Asociarse

Alta Socio

A asociación integrará a compañías que teñan o seu domicilio social ou fiscal no territorio da comunidade autónoma de Galicia e cuia actividade profesional sexa a de promotor, produtor, manager e axente de contratación de espectáculos musicais, a condición de que reúnan os requisitos profesionais, administrativos e legáis pertinentes, e a demostren, no ano natural anterior a súa solicitude. 

A solicitude para ser admitido como asociado debe dirixirse por escrito a Xunta diretiva (Anexo 1). Para elo pode utilizarse a dirección de correo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   Ou por correo ordinario á dirección Edificio Area Central L.26 F 15707 Santiago de Compostela,  A Coruña.

Ademáis da solicitude anexarase a seguinte documentación:

  1. Copia dos estatutos da entidade. En especial a parte onde se manifeste o obxecto social e o representante legal da compañía.
  2. Alta Censal na actividade relacionada con obxecto da asociación, e no seu defecto,  certificado da Facenda Pública dos epígrafes de IAE nos que se encontra dado de alta.
  3. Cif da compañía ( ou DNI se é empresario individual)
  4. Imposto de sociedades do exercicio precedente.
  5. DNI do representante legal da compañía.


Un solicitante só poderá ser considerado para a admisión se dous asociados da Asociación avalan a súa petición (Anexo 2)

Unha vez recibida a solicitude e a documentación, esta será avaliada pola Xunta Diretiva a cal emitirá resolución de aceptación ou denegación. Esta resolución serálle notificada por escrito.

Documentos

  1. Folla adhesion
  2. Modelo aval
  3. Estatutos AGEM
 Próximos eventos
No hay eventos próximos.
Ver calendario completo
Diciembre 2018 Enero 2019 Febrero 2019
Lu Ma Mi Ju Vi Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Newsletter